Over FREMS

Wat is FREMS?

FREMS staat voor Frequency Rhythmic Electrical Modulation System. Het is een neurostimulatiemethode met een effect op de perifere microcirculatie en perfusie in het behandelgebied. Het heeft een anti-inflammatoire werking en het bevordert weefselherstel. FREMS is inzetbaar bij de behandeling van ernstige (diabetische) neuropathie en wonden.

FREMS Behandelprotocol

Het FREMS behandelprotocol bestaat uit een cyclus van 10 behandelsessies waarbij met een elektrisch signaal (gemoduleerd in fase,  frequentie en amplitude) de microcirculatie wordt beïnvloed. Dit signaal wordt via 16 elektrodes gedurende 35 minuten aan de subcutane weefsels afgegeven. De behandeling kan 0,5—2 maal daags gegeven worden. Korte termijn effecten van de behandeling zijn de meetbare verhoging van Nitric Oxide (NO). Daarnaast zijn lange termijn effecten van de behandeling beschreven op de aanmaak van VEGF en b-FGF  (neo angionetische factoren) en een verlaging van TNF-a en IL-2 spiegels. Deze effecten zorgen voor verbeterde perfusie in het behandelde gebied.

Veelgestelde vragen

Zitten er risico's verbonden aan de behandeling?

Voor de toepassing bij pijnlijke neuropathie worden op beide onderbenen 8 elektroden geplakt en wordt gedurende ongeveer 45 minuten de neurostimulatie aangeboden. Voorafgaand aan debehandeling wordt het niveau van de stroomtoediening vastgesteld. De verpleegkundige vraagt de patient om bij een oplopende stroom aan te geven wanneer de stimulatie goed waarneembaar is; rondom deze intensiteit zal de FREMS behandeling plaatsvinden. In totaal worden 10 behandelingen gegeven, in principe op opeenvolgende (werk-)dagen.

Doet de behandeling pijn?

Voor de toepassing bij pijnlijke neuropathie worden op beide onderbenen 8 elektroden geplakt en wordt gedurende ongeveer 45 minuten de neurostimulatie aangeboden. Voorafgaand aan debehandeling wordt het niveau van de stroomtoediening vastgesteld. De verpleegkundige vraagt de patient om bij een oplopende stroom aan te geven wanneer de stimulatie goed waarneembaar is; rondom deze intensiteit zal de FREMS behandeling plaatsvinden. In totaal worden 10 behandelingen gegeven, in principe op opeenvolgende (werk-)dagen.

Wat zijn de kosten van de behandeling?

Voor de toepassing bij pijnlijke neuropathie worden op beide onderbenen 8 elektroden geplakt en wordt gedurende ongeveer 45 minuten de neurostimulatie aangeboden. Voorafgaand aan debehandeling wordt het niveau van de stroomtoediening vastgesteld. De verpleegkundige vraagt de patient om bij een oplopende stroom aan te geven wanneer de stimulatie goed waarneembaar is; rondom deze intensiteit zal de FREMS behandeling plaatsvinden. In totaal worden 10 behandelingen gegeven, in principe op opeenvolgende (werk-)dagen.

Werkt FREMS ook voor mij?

Voor de toepassing bij pijnlijke neuropathie worden op beide onderbenen 8 elektroden geplakt en wordt gedurende ongeveer 45 minuten de neurostimulatie aangeboden. Voorafgaand aan debehandeling wordt het niveau van de stroomtoediening vastgesteld. De verpleegkundige vraagt de patient om bij een oplopende stroom aan te geven wanneer de stimulatie goed waarneembaar is; rondom deze intensiteit zal de FREMS behandeling plaatsvinden. In totaal worden 10 behandelingen gegeven, in principe op opeenvolgende (werk-)dagen.

Waar kan ik behandeld worden?

Voor de toepassing bij pijnlijke neuropathie worden op beide onderbenen 8 elektroden geplakt en wordt gedurende ongeveer 45 minuten de neurostimulatie aangeboden. Voorafgaand aan debehandeling wordt het niveau van de stroomtoediening vastgesteld. De verpleegkundige vraagt de patient om bij een oplopende stroom aan te geven wanneer de stimulatie goed waarneembaar is; rondom deze intensiteit zal de FREMS behandeling plaatsvinden. In totaal worden 10 behandelingen gegeven, in principe op opeenvolgende (werk-)dagen.

Mijn vraag wordt niet beantwoord

Voor de toepassing bij pijnlijke neuropathie worden op beide onderbenen 8 elektroden geplakt en wordt gedurende ongeveer 45 minuten de neurostimulatie aangeboden. Voorafgaand aan debehandeling wordt het niveau van de stroomtoediening vastgesteld. De verpleegkundige vraagt de patient om bij een oplopende stroom aan te geven wanneer de stimulatie goed waarneembaar is; rondom deze intensiteit zal de FREMS behandeling plaatsvinden. In totaal worden 10 behandelingen gegeven, in principe op opeenvolgende (werk-)dagen.