Over FREMS

Wat is FREMS?

FREMS staat voor Frequency Rhythmic Electrical Modulation System. Het is een neurostimulatiemethode met een effect op de perifere microcirculatie en perfusie in het behandelgebied. Het heeft een anti-inflammatoire werking en het bevordert weefselherstel. FREMS is inzetbaar bij de behandeling van ernstige (diabetische) neuropathie en wonden.

FREMS Behandelprotocol

Het FREMS behandelprotocol bestaat uit een cyclus van 10 behandelsessies waarbij met een elektrisch signaal (gemoduleerd in fase,  frequentie en amplitude) de microcirculatie wordt beïnvloed. Dit signaal wordt via 16 elektrodes gedurende 35 minuten aan de subcutane weefsels afgegeven. De behandeling kan 0,5—2 maal daags gegeven worden. Korte termijn effecten van de behandeling zijn de meetbare verhoging van Nitric Oxide (NO). Daarnaast zijn lange termijn effecten van de behandeling beschreven op de aanmaak van VEGF en b-FGF  (neo angionetische factoren) en een verlaging van TNF-a en IL-2 spiegels. Deze effecten zorgen voor verbeterde perfusie in het behandelde gebied.

Zitten er risico's verbonden aan de behandeling?

De behandeling met Frems is vrij van bijwerkingen en risico’s. Een contra-indicatie is wel de aanwezigheid van een electronisch implantaat (bv een pacemaker).

Doet de behandeling pijn?

De behandeling met Frems is pijnvrij. Voor de toepassing bij pijnlijke neuropathie worden op beide onderbenen 8 elektroden geplakt en wordt gedurende ongeveer 45 minuten de neurostimulatie aangeboden. Voorafgaand aan de behandeling wordt het niveau van de stroomtoediening ingesteld. De verpleegkundige vraagt de patiënt om bij een oplopende stroom aan te geven wanneer de stimulatie goed waarneembaar is; rondom deze intensiteit zal de FREMS behandeling plaatsvinden. In totaal worden 10 behandelingen gegeven, in principe op opeenvolgende (werk-)dagen.

Wat zijn de kosten van de behandeling?

De kosten van een behandelcyclus (10 behandelingen) bedragen ongeveer € 450,-. Het grootste deel van de kosten betreffen de loonkosten van de behandelaar. Op dit moment wordt bekeken hoe de behandelkosten drastisch kunnen worden verlaagd.

Werkt FREMS ook voor mij?

De testen en studies met de Frems toepassing bij pijnlijke diabetische neuropathie zijn uitgevoerd bij patiënten met diabetes die ernstige pijn hebben door neuropathie én die geen baat hadden bij de gangbare pijnstillers (bv Lyrica). Van de behandelde groep had ongeveer de helft een (aanzienlijke) verbetering van de klachten. Helaas is vooraf niet te voorspellen bij wie de behandeling aanslaat.

Waar kan ik behandeld worden?

We willen de FREMS behandeling in Nederland bereikbaar maken voor de ruim 50.000 patiënten die geen baat hebben bij de reguliere behandelmethoden. Dit betekent dat samen met patiënten wordt gekeken naar de mogelijkheid van vergoeding. Om de kosten beheersbaar te maken, wordt daarnaast gekeken naar de mogelijkheden van thuisbehandeling. Schrijf u in voor de nieuwsbrief om op de hoogte gehouden te worden.

Mijn vraag wordt niet beantwoord

Stuur uw vraag naar info@frems.nl. We antwoorden doorgaans binnen een dag.