Voor wie

Pijnlijke diabetische neuropathie

De zenuwen in ons lichaam zijn verbonden met kleine bloedvaatjes (arteriolen) die onder andere zorgen voor de aanvoer van zuurstof. Diabetes kan de werking van deze kleine vaatjes aantasten waardoor de zenuwen niet meer goed kunnen functioneren en zelfs beschadigd raken. Hierdoor worden de functies van gevoel en beweging negatief beïnvloed met als gevolg gevoelloosheid, tintelingen, (soms hevige) pijn en zwakte in de spieren. Deze aandoening heet diabetische neuropathie. De pijnklachten zijn moeilijk behandelbaar met medicijnen die vaak ook nog bijwerkingen hebben.

FREMS kan zorgen voor een herstel in de microcirculatie waardoor de gevoelloosheid, tintelingen en pijn verminderen.

Behandeling neuropathische wonden

Een slechte doorbloeding in de benen, soms in combinatie met de verstoorde microcirculatie door diabetes, kunnen leiden tot een moeilijke genezing van wonden op de onderbenen en voeten. Als het behandelteam de wond niet dicht krijgt moet soms besloten worden tot amputatie van een (deel van) de teen, voet of het onderbeen.

FREMS kan door de herstellende werking van de microcirculatie het beslissende zetje geven aan het genezingsproces van de wond. In Nederland is hiermee veel ervaring opgedaan in het MCA te Den Helder door chirurg Kees Rottier en hoofd functie Guus Verblauw.